SKRBEŃSKO

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich

SKRBEŃSZCZANIE

Spotkanie z o. Oskarem w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku.

listopad 2022

   

 

Historia Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Skrbeńsku powstało z inicjatywy Kierownika Szkoły Podstawowej mgr Józefa Brzozy. Zebranie założycielskie odbyło się 26 listopada 1970 roku. W skład pierwszego Zarządu weszły:
Róża Chrobok- przewodnicząca,
Anna Majzner- zastępca przewodniczącej,
Irena Frymer- sekretarz,
Aniela Chrobok- skarbnik,
oraz członkinie: Aurelia Brzoza, Janina Langer, Anna Lincner, Małgorzata Bryła, Marta Jastrzębska.

Działalność Koła Gospodyń miała na celu ułatwienie i uatrakcyjnienie życia kobietom na wsi. Z początku jego działalności organizowano kursy kroju, szycia, haftu, gotowania i cukiernicze.
Organizowane były również imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Babci, spotkania Mikołajkowe.
W późniejszym okresie organizowano liczne wycieczki turystyczne, zabawy karnawałowe, wyjazdy do Operetki Śląskiej w Gliwicach.

Członkinie KGW były i są niezwykle muzykalne i rozśpiewane. Już w pierwszych latach działalności utworzyły zespół „ Helenki”. Inicjatorkami powstania „Helenek” były Panie: Marta Jastrzębska i Anna Majzner, która samodzielnie uszyła stroje dla Zespołu. Zespół rozwinął się i w roku 1975 zmienił nazwę na „Melodia”, pod którą działa do dziś.

W ciągu 52 lat działania Koła jego Zarządom przewodniczyły: Róża Chrobok, Anna Majzner, Teresa Klyszcz, Irena Moczała, Alina Szkatuła.
Od 2003 roku działaniom Koła przewodniczył Zarząd w składzie: Alina Szkatuła- przewodnicząca, Róża Chrobok-Tomas- zastępca, Helena Paś- sekretarz, Maria Majzner- skarbnik.

50-lecie_Koła Gospodyń Wiejskich

 

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Skrbeńszczanie

Po przrzerwie w działalności Koła Gospodyń Wiejskich związanej z pandemią postanowiono w 2022 roku wznowić działalność i skorzystać z możliwości rejestracji Koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Rejestracja nastąpiła w czerwcu 2022 roku, a Koło przyjęło nazwę „Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Skrbeńszczanie”. 

Zarząd Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Skrbeńszczanie
Katarzyna Skrzyszowska    -   Przewodnicząca
Ilona Tarnowska                  -   Z-ca Przwodniczącej
Halina Kolorz                       -   Członek Zarządu
Obecnie Koło liczy 48 członków, w tym 3 gospodarzy.

Wznowiona działalność Koła przyciąga coraz więcej sympatyków, w tym również dzieci i młodzież szkolną poprzez organizowane warsztaty, kursy i zajęcia rekreacyjne.

W tym roku zorganizowano cykl warsztatów rękodzieła. W sumie uczestniczyło w nich prawie 40 osób ze Skrbeńska i miejscowości ościennych. Zorganizowano również cykl warsztatów kulinarnych dla dzieci „Wakacyjna Kuchnia Babci Ani”. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, w każdym uczestniczyło 20-25 osób. Ze względów bezpieczeństwa nie można było jednak przyjąć wszystkich chętnych dzieci.

Planowane jest od września br. raz w tygodniu organizowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci. Ponieważ wiele osób dorosłych jest również zainteresowanych naszą kuchnią regionalną, planuje się też zorganizować cykliczne warsztaty kulinarne dla dorosłych.

Jest również wielu chętnych do nauki szydełkowania, robienia na drutach, haftu. Dlatego i w tym zakresie Koło chciałoby  prowadzić warszaty w zależności od posiadanych możliwości, szczególnie finansowych.

Jesienią br. planowane są też warsztaty tradycyjnego kiszenia kapusty, a zimą - szkubaczki z przyśpiewkami. 

Wspieranie działalności

Planowana działalność Koła o ktorej wspomniano wyżej uzależniona jest jednak od posiadanych środków finansowych, w szczególności na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia tematycznych warsztatów.

Dlatego też zachęcamy naszych sympatyków i lokalnych przedsiębiorców do darowizn na nasze Koło:

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Skrbeńszczanie

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój Nr konta: 10 8470 0001 2002 0078 1938 0001

NIP: 6472598522                          REGON: 522357940Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl