SKRBEŃSKO

Informacje Parafii NSPJ w Skrbeńsku

Proboszcz - Ks. Mieczysław Kubista

Adres Parafii:

44-341 Skrbeńsko 
ul. Piotrowicka 43 


Odpust Parafialny:  

niedziela przed uroczystością 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Proboszcz:   
Ks. Mieczysław Kubista

 

Kancelaria Parafialna czynna w:
- poniedziałek    9.00 – 10.00 

- wtorek               9.00 – 10.00 
- czwartek         18.00 – 18.30 
- piątek              18.00 protokoły                                                     przedślubne/

          

_______________________________________

 

           PORZĄDEK NABOŻEŃSTW          

 

 

  

Sobota                      12.01.2019      Dzień powszedni

Godz.16.30                 Godzina Święta

Godz.17.00                 Za  P a r a f i a n

 

Niedziela                    13.01.2019      Święto Chrztu Pańskiego

Godz.  8.00                 Za + Mariana Prochasek w XVIII-tą rocznicę śmierci oraz + z rodziny i pokrewieństwa

Godz.10.00                 Za + Marię i Alojzego Sporysz, Jana Grzonka oraz + z rodzin; Sporysz - Grzonka

 

Poniedziałek              14.01.2019      Dzień powszedni

Godz.  7.00                 Za  P a r a f i a n

 

Wtorek                       15.01.2019       Dzień powszedni

Godz.  7.00                 Za  P a r a f i a n

 

Środa                         16.01.2019      Dzień powszedni

Godz.  7.00                 Za  P a r a f i a n

 

Czwartek                   17.01.2019       Wspomnienie Św. Antoniego

Godz.  7.00                 Za  P a r a f i a n

 

Piątek                        18.01.2019      Dzień powszedni

Godz.  7.00                 Za + Tomasza Bożek, żonę, zięcia, rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz + z rodziny
                  i pokrewieństwa

 

Sobota                       19.01.2019      Wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara

Godz.16.30                 Godzina Święta

Godz.17.00                 Za + Antoniego Prochasek, rodziców, Antoniego Sobek i + z rodziny

 

Niedziela                    20.01.2019      II Niedziela Zwykła

Godz.  8.00                 Za + Fabiana Tomas, żonę Martę, syna Eugeniusza, rodziców z obu stron, Adolfa                   Boczek, rodziców, teściów i + z rodziny

Godz.10.00                 Za + Józefa i Helenę Wicherek, rodziców, rodzeństwo i dziadków

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 13.01.2019

·     Kolekta dzisiejsza  jest przeznaczona na potrzeby Archidiecezji. Za wszystkie ofiary składam serdeczne
      Bóg zapłać.

·    W tym tygodniu rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał od 18 - 25 stycznia.

·     W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu.

 

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE
                              
2018 / 2019

27 grudnia godz. 14.00      ul. Zimne Doły i Poprzeczna

28 grudnia godz. 14.00      ul. Poprzeczna / Sosna – Witek /

30 grudnia godz. 14.00      ul. Graniczna

 2 stycznia godz. 14.00      ul. Na Górze / Kubica – Adamski /

 3 stycznia godz. 14.00      ul. Na Górze / Lamczyk – Hojka /

 4 stycznia godz. 14.00      ul. Na Górze / Gryt - Tomas /

 6 stycznia godz. 14.00      ul. Szkolna / Biel – Wawrzyczny /

 7 stycznia godz. 14.00      ul. Zielona / Musioł Skrbeńsko - Tkocz /

 8 stycznia godz. 14.00      ul. Zielona / Mendrela – Pluta /

 9 stycznia godz. 14.00      ul. Zielona / Drąszcz – Brzoza /

10 stycznia godz. 14.00      ul. Zielona / Kozieł – Nowakowski /

11 stycznia godz. 14.00      ul. Zielona / Wojtalik – Nowak /

13 stycznia godz. 14.00      ul. Piotrowicka /Moczała – Kwiatoń – Surma /

14 stycznia godz. 14.00      ul. Piotrowicka / Mendrela - Grim /

15 stycznia godz. 14.00      ul. Piotrowicka / Krentusz – Marcol /

16 stycznia godz. 14.00      ul. Piotrowicka / Zielecki – Wolak /

17 stycznia godz. 14.00      ul. Piotrowicka / Kuś – Caniboł /

18 stycznia godz. 14.00      ul. Piotrowicka / Witek – Śledziewski /

20 stycznia godz. 14.00      ul. Piotrowicka / Granica – Zadęcka / 

 

Z życia Parafii

 

Historia Parafii NSPJ w Skrbeńsku

Kościół w Skrbeńsku dzisiaj
Kościół w Skrbeńsku dzisiaj
Kościół dawniej - przed rozbudową
Kościół i pomnik - przed rozbudową
 
 
Budowę kaplicy w Skrbeńsku rozpoczęto w 1895 roku na terenie ofiarowanym przez rodzinę Szotek. Jej budowniczymi byli Karol
i Franciszek Canibołowie. Kaplica była gotowa w 1896 roku, a jej wyposażenie stanowił ołtarz frontowy w stylu gotyckim z obrazem patronalnym Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dwoma figurami św. Józefa i św. Anny. Po lewej stronie kaplicy znajdowała się figura św. Nepomucena.

Młodzież pracująca w Westwalii ufundowała dzwon.
Posadzkę wykonano z czarno-białych płyt cementowych, strop, dach oraz wieżę pokryto blachą cynkową.
W dniu 11.07.1899 roku przy kaplicy została erygowana gmina kapliczna.
W roku 1932 zakupiono w Czechosłowacji monstrancję, która została przywieziona przez ks. proboszcza Ludwika Sobka na uroczystość odpustową N.S.P.J.
Cztery lata później zakupiono fisharmonię.
Do 1945 roku msze św. odprawiano jedynie w uroczystość odpustu i w rocznicę poświęcenia kościoła.
Skrbeńsko, Gołkowice, Łaziska należały do parafii Godów. Drewniany kościół w Godowie pod wezwaniem św. Józefa doszczętnie spłonął w 1922 roku.
Staraniem ówczesnego proboszcza ks. Merkla postawiono barak, który istniał do 1929 roku.       
W 1924 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła, którego fundatorem był hrabia Larysz. Na wyposażenie wnętrza składki zebrali wierni z całej parafii.
W roku 1945 proboszczem parafii godowskiej zostaje ks. Lipiński Fryderyk, a w późniejszym czasie ks. Myśliwiec Izydor - wikarym.

Utworzenie nowej parafii Gołkowice z wiernymi z Gołkowic i Skrbeńska i proboszczem ks. Myśliwcem Izydorem nastąpiło w roku 1957. Po śmierci ks. Izydora Myśliwca proboszczem parafii w Gołkowicach został ks. Franciszek Wadas.
Za jego sprawą prowadzony był remont kaplicy w Skrbeńsku - podmurówka i wymiana więźby. Jego następcą na funkcji proboszcza parafii w Gołkowicach był ks. Teofil Lenartowicz.
W kaplicy w Skrbeńsku do I komunii św. przystąpiły dzieci w dniu 20.05. 1951 roku,   a pierwsza procesja Bożego Ciała odbyła się w 1952 roku. 
W roku 1962 pomimo braku parafii powołano w Skrbeńsku Radę Parafialną którą tworzyli: Ryszard Recklik, Roman Dzierżęga, Edward Caniboł, Józef Burczy, i Henryk Palowski.

Rozbudowa kościoła w Skrbeńsku
W 1970 roku zostały wykonane nowe fundamenty pod rozbudowę kościoła, który miał być o 3 metry dłuższy i o 1,5 metra szerszy.
Rok 1973 stał się dla mieszkańców Skrbeńska czasem walki o kościół, a to za sprawą trudności jakie napotkali podczas rozbudowy swojej świątyni.
W czerwcu przywieziono na plac przy kaplicy żwir, piasek i wapno, zakupiono cegłę i rozpoczęto prace budowlane. Wzniesiono mury i postawiono szalunek stropowy.
Powyższe prace zostały wykonane bez żadnej dokumentacji, przewidywano bowiem, że zezwolenie i tak nie zostanie wydane.
Na teren budowlany przyjechała milicja, prokurator, wojewoda i przewodniczący władz powiatowych. Polecenie władz brzmiało jednoznacznie: wszystko, co zostało wybudowane należy zburzyć, a potem starać się o zezwolenie na budowę.
Przez dwa dni nie robiono nic, ale widząc bezskuteczność dalszego oporu, poproszono architekta, który wykonał potrzebną dokumentację.
Została ona zatwierdzona przez Powiatową Radę Narodową i rozbudowa ruszyła dalej.
W ciągu dwóch tygodni wzniesiono mury, położono dach i postawiono wieżę.
Jesienią przywieziono drewno na chór i wykonano schody oraz balustradę.
W 1974 roku w rozbudowanej kaplicy odprawiane były już niedzielne msze święte, a dzięki staraniom księdza proboszcza Teofila Lenartowicza z Gołkowic, w powiększonym kościele została założona radiofonizacja.

Parafia Skrbeńsko
9 maja 1975 roku pierwszą mszę świętą w kościele w Skrbeńsku odprawił skierowany tu ks. Józef Bartas - pierwszy skrbeński proboszcz.
5 lipca 1981 roku w Skrbeńsku została erygowana parafia, a jej teren wydzielono z parafii w Gołkowicach.
W 1987 roku mieszkaniec Skrbeńska - Konstanty Śliwka, zapisem w testamencie przekazał należącą do niego nieruchomość stanowiącą budynek i działkę na własność parafii. Dom po wykonaniu prac remontowych i rozbudowie został przeznaczony na probostwo.
Dnia 29 sierpnia 1997 roku proboszcz - ks. Józef Bartas, po 22 latach pracy w skrbeńskiej parafii, przeszedł na emeryturę.
Zmarł 17.08.2014 r. w wieku 82 lat (w 57 roku kapłaństwa), a jego pogrzeb odbył się w dniu 21.08.2014 roku w kościele pw. Świętej Marii Magdaleny w Tychach.
Jego następcą i Proboszczem parafii został ks. Mieczysław Kubista, który pełni w Parafii poslugę duszpasterką do dnia dzisiejszego.

Życie parafialne
Dzięki zaangażowaniu obecnego Proboszcza i Parafian dokonano wymiany dachu w budynku kościoła, okien, ogrzewania, nagłośnienia kościoła, zmianę zabudowy stropu, urządzono nowy wystrój prezbiterium, zakupiono niezbędne wyposażenie.
Od wielu lat działa przy parafii grupa Dzieci Maryi. Chórek Dzieci Maryi, kierowany przez panią Iwonę Ulbrich, bierze udział w przeglądach artystycznych i odnosi liczne sukcesy.
W parafii działają także inne, zaangażowane grupy takie jak: Grupa Wiecznej Adoracji, Zespół charytatywny i Żywy różaniec.
Są także adepci sztuki aktorskiej, a to za sprawą Kółka Teatralnego, prowadzonego wśród dzieci przez katechetkę - panią Mariolę Musioł. Zespół ten co roku bierze udział w przeglądzie Jasełek i zdobywa na nim czołowe miejsca.
Nabożeństwa w kościele często uświetniane są przez występy zespołu folklorystycznego Melodia", który prowadzi pan Helmut Kozieł.
W parafii istnieje duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na wyjazdy pielgrzymkowe, a ich organizacją zajmują się panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich.
Jego członkinie urządzają także corocznie dla mieszkańców Skrbeńska spotkania opłatkowe.
Parafia wydaje od 1999 roku swoją cotygodniową gazetkę "Głos Parafii".

Szczególnie ważną w dziejach parafii jest data 6.07.1997r. - data nawiedzenia parafii przez kopię Wizerunku Obrazu Jasnogórskiej Pani.

Ze Skrbeńska wywodzą się kapłani - śp. ks. Stanisław Rejmoniak i śp. ks. Marek Czyżycki (Antoni Łaciok), którzy przyjęli święcenia kapłańskie w roku 1955 oraz ks. Piotr Palowski, który święcenia kapłańskie przyjął w roku 1988 i do 2005 roku był proboszczem w Kabwe (Zambia). Dzisiaj pełni posługę duszpasterską w Chorwacji.
Ks. Mieczysław Kubista u papieża Jana Pawła II
Ks. Piotr Palowski i Ks. Józef Bartas (I Proboszcz Parafii NSPJ w Skrbeńsku)
Ks. Stanisław Rejmoniak
Ks . Marek Czyżycki (Antoni Łaciok)


WSPOMNIENIE

śp. ks. Józefa Bartasa
proboszcza parafii NSPJ w Skrbeńsku w latach 1975 - 1997

Urodził się w 1932 roku w Tychach. Szkołę Podstawową w Tychach ukończył w 1945 roku. Dalszą naukę kontynuował 
w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Mikołowie,
a następnie w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym
w Pszczynie.

W 1951 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia diakonatu otrzymał 18.11.1956 roku w Krakowie.
W dniu 2.12.1956 roku Biskup Koadiutor Herbert Bednorz udzielił mu święceń prezbiteratu w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Duszpasterskie posługiwanie rozpoczął w Bieruniu Starym, a następnie kontynuował je w Niedobczycach, w Wilczy, 
w Rybniku u św. Antoniego, w Tarnowskich Górach - w parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, w Murckach, Dąbrówce Małej i w Załężu. Był też kapelanem szpitalnym w Chorzowie.

Z dniem 1.05.1975 roku objął funkcję rektora kościoła pw. NSPJ w Skrbeńsku. Po utworzeniu parafii w Skrbeńsku został jej pierwszym proboszczem.

W dniu 2.08.1997 roku po 22 latach posługi duszpasterskiej w Skrbeńsku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w swojej rodzinnej parafii w Tychach.

Zmarł 17.08.2014 roku w szpitalu w Tychach. Pogrzeb odbył się w dniu 21.08.2014 roku w Tychach, gdzie został również pochowany na cmentarzu przy kościele św. Marii Magdaleny.Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Krysia, Dodany: 24.04.2018, 14:41
Super
Genowefa, Dodany: 23.01.2018, 18:17
Podoba mi się strona i przez jakiś czas jej nie miałam i mi bardzo jej brakowało , dziękuję wszystkim którzy redaguja tą stronę

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl