SKRBEŃSKO

 

Skrbeńsko stanowi jedno z siedmiu sołectw Gminy Godów w województwie śląskim. Jest położone w południowo-wschodniej części gminy. Do 1776 roku stanowiło wspólnotę z Gołkowicami.
Najstarsze zabytki to krzyż z 1879 r. kaplica z 1896 roku, która jest dzisiaj kościołem parafialnym oraz część zabudowań szkolnych z 1903 roku.
Skrbeńsko posiada dom kultury, boisko i klub sportowy. Działa tutaj zespół folklorystyczny "Melodia", Koło Gospodyń Wiejskich i Inicjatywa Skrbeńsko - Stowarzyszenie Integracyjne.
Sąsiadujące Gminy to Gorzyce i Mszana, a najbliższe miasta to Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski oraz Karvina (w Czechach).
Skrbeńsko od południa i wschodu graniczy z Petrovicami (Czechy).
Przejście graniczne od 5.11.2021 roku jest tylko dla pieszych i rowerzystów.

 

 

OGŁOSZENIA / ZAPROSZENIA          

   

ZEBRANIA WIEJSKIE W SOŁECTWACH GMINY GODÓW
podczas których mieszkańcy wybiorą sołtysów i rady sołeckie na nową kadencję

W Skrbeńsku - 25.06.2024 r.  godz. 18:00  w Ośrodku Kultury ul. Zielona 25

 

            

====================================================================

 

     

      

      

               

               

               

              

               

 HISTORIA SKRBEŃSKA


 (Skrbeńsky) Kolonia założona w r. 1775 przez królewskiego landrata powiatu pszczyńskiego, 
Maksymiliana von Skrben­sky, ówczesnego właściciela Gołkowic, na wykarczowanej i przygotowanej
pod uprawę powierzchni leśnej.
Założenie Skrbeńska jest znane z dokumentu konfirmacyjnego. Skrbeńsko jako nowa kolonia powstało na dominialnym ob­szarze wsi Gołkowice, na wyrębisku leśnym. Ta nowa kolonia nazwana została od rodowego nazwiska ówczesnego dziedzi­ca wsi Gołkowice
Maksymiliana von Skrbensky, sprawującego wówczas urząd królewskiego pruskiego landrata (starosty)
powiatu pszczyńskiego, wywodzącego się ze szlachty morawskiej osiadłej od 1602 roku na ziemi
cieszyńskiej.
 Założona kolonia Skrbeńsko (pisano ją też w metrykach Skr­bensky) jest jedną z kilkuset kolonii 
powstałych z inicjatywy króla pruskiego Fryderyka II, stąd tę akcję kolonizacyjną nazwano "koloni­zacją
fryderycyjańską". To osadnictwo kolonijne na Górnym Śląsku zapoczątkowane zostało dekretem rządu
pruskiego z dnia 28 VIII 1773 r.
 Skrbeńsko, Gołkowice, Łaziska początkowo należały do parafii Godów. W roku 1954 utworzono parafię 
Gołkowice obejmującą również Skrbeńsko z proboszczem ks. Myśliwcem Izydorem.

9 maja 1975 roku pierwszą mszę świętą w kościele w Skrbeńsku odprawił skierowany tutaj ks. Józef
Bartas - późniejszy pierwszy skrbeński proboszcz.
 5 lipca 1981 r. w Skrbeńsku została erygowana parafia, a jej teren wydzielono z parafii w Gołkowicach.
W dniu 29 sierpnia 1997 roku proboszcz - ks. Józef Bartas po 22 latach pracy w skrbeńskiej parafii
przeszedł na emeryturę.
Jego następcą i proboszczem Parafii został ks. Mieczysław Kubista, który pełnił przez 25 lat w Parafii
posługę duszpasterką do dnia 31 lipca 2022 roku, tj. do odwołania w związku z nabyciem uprawnień
emerytalnych.
W dniu 8 czerwca 2022 roku Metropolita katowicki wręczył dekret Administratora Parafii w Skrbeńsku
 ks. Mirosławowi Ratajowi - który od sierpnia tego roku rozpoczął posługę duszpasterską w Parafii.

Pomnik i krzyże przydrożne Pomnik poległych powstańców, uczestników powstań postawiono w 1926 roku na placu kościelnym
ze składek członkowskich.
Poświęcony został w 1928 r przez ks. Ludwika Sobka z Petrovic w obecności wojewody śląskiego.
Na marmurowej tablicy widniał napis „Po ciężkim boju spoczywaj w spokoju”. W 1975 roku pomnik
z placu kościelnego usunięto w związku z rozbudową kościoła.
Nowy pomnik postawiono w sąsiedztwie kościoła, a tablice z nazwiskami powstańców przeniesiono
z pomnika zdemontowanego.
Kamienny krzyż przy ul. Piotrowickiej niedaleko granicy z Czechami, wzniesiony w 1946 roku, stanowi
wotum wdzięczności za ocalenie z wojennej pożogi. Widnieje na nim napis „Ukrzyżowanemu
Zbawicielowi ten pomnik wdzięczności wznieśli w roku 1946 duszpasterze i wierni Skrbeńska i inni. Za
opiekę i ocalenie podczas ostatniej wojny 1939-1945”.
Przy ul. Piotrowickiej, przed skrzyżowaniem z ul. Zieloną stoi drugi kamienny krzyż przydrożny
ufundowany w 1879 roku.
Na kolumnie krzyża zachował się napis; „Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony aż na wieki Amen.
F. Gmina Skrbensky”.
W maleńkiej niszy znajduje się figurka Matki Boskiej.

 

Pomnik na placu kościelnym
Pomnik przeniesiony poza plac kościelny
Krzyż przy ul. Piotrowickiej niedaleko granicy z Czechami
Krzyż w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Piotrowickiej i Zielonej

1

liczba wyświetleń strony


Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl