SKRBEŃSKO

1

liczba odwiedzających

 

Skrbeńsko położone jest w południowo-wschodniej części Gminy Godów (województwo śląskie). Od południa i wschodu graniczy z Petrovicami (Czechy). Jest też tutaj przejście graniczne.
Najstarsze zabytki to krzyż z 1879 r. kaplica z 1896 roku, która jest dzisiaj kościołem parafialnym oraz część zabudowań szkolnych z 1903 roku.
Skrbeńsko posiada dom kultury, boisko i klub sportowy. Działa tutaj zespół folklorystyczny "Melodia" i Koło Gospodyń Wiejskich.
Sąsiadujące Gminy, to Gorzyce i Mszana, 
a najbliższe miasta, to Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski oraz Karvina (w Czechach).

_________________________________________________________

___________________________________________       _________


PROBLEM WYMAGAJĄCY PILNEGO ROZWIĄZANIA !!!

  

Miejsce: Skrbeńsko ul. Piotrowicka - dojazd do przejścia granicznego z Czechami o ogra-niczonej przepustowości (patrz znaki)
Problem dotyczy łamania zakazu ruchu na ul. Piotrowickiej od skrzyżowania z ul. Poprzeczną do granicy przez ciężarówki i TIRy chcące skrócić sobie trasę przejazdu przez to lokalne przejście.
Po dojeździe każdego TIRA lub ciężarówki do granicy powstaje problem z zawróceniem takiego pojazdu z uwagi na brak parkingu i miejsca manewrowego. Jedyna możliwość to wycofywanie pojazdu kilkaset metrów do skrzyżowania z ul. Poprzeczną, bo próby zawracania kończą się wjazdem do rowu i poszukiwaniem ciągnika do wyciągania.
To prawdziwy horror dla tamtejszych mieszkańców trwający już od wielu miesięcy - czy ktoś z władz zainteresuje się rozwiązaniem tego problemu?
Może sensownym rozwiązaniem byłby całkowity zakaz przejazdu przez granicę wszelkich samochodów, a przejście zachować tylko dla motocykli, rowerów i pieszych. Przecież 2,5 km stąd jest przejście w Gołkowicach i tam można bez problemu przejeżdżać samochodami.
Jeżeli ta propozycja jest niemożliwa do zrealizowania na dzisiaj, to może od zaraz da się namalować znaki zakazu wjazdu i ograniczenie szerokości przejazdu (>2 m<) na asfalcie ul. Piotrowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Poprzeczną, bo na postawione tam znaki większość kierowców nie zwraca uwagi.
Więcej na ten temat w Nowinach Wodzisławskich - zobacz

 

 INFORMACJE 

_________________________________________________________

Linki:

__________________________________________________         ___

Działo się ... zobacz

               

               

               

              

                   

 

HISTORIA SKRBEŃSKA

(Skrbeńsky) Kolonia założona w r. 1775 przez królewskiego landrata powiatu pszczyńskiego, Maksymiliana von Skrben­sky, 
ówczesnego właściciela Gołkowic, na wykarczowanej i przygotowanej pod uprawę powierzchni leśnej.
Założenie Skrbeńska jest znane z dokumentu konfirmacyjnego. Skrbeńsko jako nowa kolonia powstało na dominialnym ob­szarze wsi Gołkowic, na wyrębisku leśnym. Ta nowa kolonia nazwana została od rodowego nazwiska ówczesnego dziedzi­ca wsi Gołkowice Maksymiliana Skrbensky,
sprawującego wówczas urząd królewskiego pruskiego landrata (starosty) powiatu pszczyńskiego.
Założona kolonia Skrbeńsko (pisano ją też w metrykach Skr­bensky) jest jedną z kilkuset kolonii powstałych z inicjatywy króla
pruskiego, Fryderyka II, stąd tę akcję nazwano "koloni­zacją fryderycyjańską" To osadnictwo kolonijne na Górnym Śląsku
zapoczątkowane zostało dekretem rządu pruskiego z dnia 28 VIII 1773 r.
Maksymilian Bernard Leopold von Skrbensky - założyciel Skrbeńska, wywodzi się ze starej szlachty morawskiej od roku 1602
osiadłej na ziemi cieszyńskiej.
Skrbeńsko, Gołkowice, Łaziska początkowo należały do parafii Godów. W roku 1954 utworzono parafię Gołkowice obejmującą
również Skrbeńsko z proboszczem ks. Myśliwcem Izydorem.
Pomnik i krzyże przydrożne Pomnik poległych powstańców, uczestników powstań postawiono w 1926 roku na placu kościelnym ze składek członkowskich.
Poświęcony został w 1928 r przez ks. Ludwika Sobka z Petrovic przy udziale wojewody śląskiego. Na marmurowej tablicy widniał
napis „Po ciężkim boju spoczywaj w spokoju”. W 1975 roku pomnik z przed wejścia do kościoła usunięto.
Nowy pomnik postawiono w sąsiedztwie kościoła, a tablice z nazwiskami powstańców przeniesiono z zdemontowanego. Kamienny krzyż przy ul. Piotrowickiej niedaleko granicy z Czechami, wzniesiony w 1946 roku, stanowi wotum wdzięczności
za ocalenie z wojennej pożogi. Widnieje na nim napis „Ukrzyżowanemu Zbawicielowi ten pomnik wdzięczności wznieśli w roku 1946
duszpasterze i wierni Skrbeńska i inni. Za opiekę i ocalenie podczas ostatniej wojny 1939-1945”.
Przy ul. Piotrowickiej, przed skrzyżowaniem z ul. Zieloną stoi drugi kamienny krzyż przydrożny ufundowany w 1879 roku.
Na kolumnie krzyża zachował się napis; „Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony aż na wieki Amen. F. Gmina Skrbensky”.
W maleńkiej niszy znajduje się figurka Matki Boskiej.

 

Pomnik na placu kościelnym
Pomnik przeniesiony poza plac kościelny
Krzyż przy ul. Piotrowickiej niedaleko granicy z Czechami
Krzyż w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Piotrowickiej i Zielonej

   Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl