SKRBEŃSKO

1

liczba odwiedzających
Herb Skrbeńska
Wiejski Ośrodek Kultury

Skrbeńsko położone jest w południowo-wschodniej części Gminy Godów (województwo śląskie).
Od południa i wschodu graniczy z Petrovicami (Czechy). Jest też tutaj przejście graniczne.
Najstarsze zabytki to krzyż z 1879 r. kaplica z 1896 roku, która jest dzisiaj kościołem parafialnym
oraz część zabudowań szkolnych z 1903 roku.
Skrbeńsko posiada dom kultury, boisko i klub sportowy. Działa tutaj zespół folklorystyczny "Melodia"
i Koło Gospodyń Wiejskich.
Sąsiadujące Gminy, to Gorzyce i Mszana, 
a najbliższe miasta, to Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski
oraz Karvina (w Czechach).

 

_________________________________________________________

KORONAWIRUS:  INFORMACJE i ZALECENIA

 

   


Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE)
w Wodzisławiu Śląskim

ul. Bogumińska 3 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 456 38 10       32 456 38 13       32 456 38 11       32 456 38 12

email: psse.wodzislawslaski@pis.gov.pl

 

Informacje PSSE w Wodzisławiu Śląskim

_________________________________________________________

 

 INFORMACJE 

Działo się ... zobacz

               

               

               

              

                   

_____________________________________________________________________________

Linki:

 

HISTORIA SKRBEŃSKA

(Skrbeńsky) Kolonia założona w r. 1775 przez królewskiego landrata powiatu pszczyńskiego, Maksymiliana von Skrben­sky, 
ówczesnego właściciela Gołkowic, na wykarczowanej i przygotowanej pod uprawę powierzchni leśnej.
Założenie Skrbeńska jest znane z dokumentu konfirmacyjnego. Skrbeńsko jako nowa kolonia powstało na dominialnym ob­szarze wsi Gołkowic, na wyrębisku leśnym. Ta nowa kolonia nazwana została od rodowego nazwiska ówczesnego dziedzi­ca wsi Gołkowice Maksymiliana Skrbensky,
sprawującego wówczas urząd królewskiego pruskiego landrata (starosty) powiatu pszczyńskiego.
Założona kolonia Skrbeńsko (pisano ją też w metrykach Skr­bensky) jest jedną z kilkuset kolonii powstałych z inicjatywy króla
pruskiego, Fryderyka II, stąd tę akcję nazwano "koloni­zacją fryderycyjańską" To osadnictwo kolonijne na Górnym Śląsku
zapoczątkowane zostało dekretem rządu pruskiego z dnia 28 VIII 1773 r.
Maksymilian Bernard Leopold von Skrbensky - założyciel Skrbeńska, wywodzi się ze starej szlachty morawskiej od roku 1602
osiadłej na ziemi cieszyńskiej.
Skrbeńsko, Gołkowice, Łaziska początkowo należały do parafii Godów. W roku 1954 utworzono parafię Gołkowice obejmującą
również Skrbeńsko z proboszczem ks. Myśliwcem Izydorem.
Pomnik i krzyże przydrożne Pomnik poległych powstańców, uczestników powstań postawiono w 1926 roku na placu kościelnym ze składek członkowskich.
Poświęcony został w 1928 r przez ks. Ludwika Sobka z Petrovic przy udziale wojewody śląskiego. Na marmurowej tablicy widniał
napis „Po ciężkim boju spoczywaj w spokoju”. W 1975 roku pomnik z przed wejścia do kościoła usunięto.
Nowy pomnik postawiono w sąsiedztwie kościoła, a tablice z nazwiskami powstańców przeniesiono z zdemontowanego. Kamienny krzyż przy ul. Piotrowickiej niedaleko granicy z Czechami, wzniesiony w 1946 roku, stanowi wotum wdzięczności
za ocalenie z wojennej pożogi. Widnieje na nim napis „Ukrzyżowanemu Zbawicielowi ten pomnik wdzięczności wznieśli w roku 1946
duszpasterze i wierni Skrbeńska i inni. Za opiekę i ocalenie podczas ostatniej wojny 1939-1945”.
Przy ul. Piotrowickiej, przed skrzyżowaniem z ul. Zieloną stoi drugi kamienny krzyż przydrożny ufundowany w 1879 roku.
Na kolumnie krzyża zachował się napis; „Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony aż na wieki Amen. F. Gmina Skrbensky”.
W maleńkiej niszy znajduje się figurka Matki Boskiej.

 

Pomnik na placu kościelnym
Pomnik przeniesiony poza plac kościelny
Krzyż przy ul. Piotrowickiej niedaleko granicy z Czechami
Krzyż w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Piotrowickiej i Zielonej

   Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl