SKRBEŃSKO

Informacje Parafii NSPJ w Skrbeńsku

Proboszcz - Ks. Mieczysław Kubista

Adres Parafii: 

44-341 Skrbeńsko 
ul. Piotrowicka 43 


Odpust Parafialny:  

niedziela przed uroczystością 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Kancelaria Parafialna czynna w:
- poniedziałek    9.00 – 10.00 
- wtorek               9.00 – 10.00 
- czwartek         18.00 – 18.30 
- piątek              18.00 protokoły            przedślubne/

Proboszcz:  
Ks. Mieczysław Kubista

 

  PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

  

Sobota             19.08.2017      Dzień powszedni

Godz.16.30        Godzina Święta

Godz.17.00        Za + Amalię i Alojzego Witek, rodzeństwo oraz + z rodziny i dusze w czyśćcu

 

Niedziela          20.08.2017      XX Niedziela Zwykła

Godz.  8.00        Za + Eugeniusza Ickiewicz w I-szą rocznicę śmierci, syna Zbigniewa oraz + z rodziny          Ickiewicz, Kocoń, Sternadel, Józefa Franek, Anielę Bergier

Godz.10.00        Za + Genowefę Bury w I-szą rocznicę śmierci oraz + z rodziny

 

Poniedziałek    21.08.2017      Wspomnienie św. Piusa X

Godz.  7.00        Za  okazji 25 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę                             i zdrowie oraz Boże błogosławieństwo

 

Wtorek              22.08.2017      Wspomnienie NMP Królowej

Godz.  7.00        Za + Gertrudę i Wiktora Mazur, syna, rodziców i dusze w czyśćcu

 

Środa                23.08.2017      Dzień powszedni

Godz.  7.00        Za + Bolesława Langer, rodziców, teściów i szwagra

 

Czwartek          24.08.2017      Święto  św. Bartłomieja

Godz.17.00        Za + Wiktorię i Romana Krzystała, rodziców oraz + z rodziny i pokrewieństwa

 

Piątek               25.08.2017      Dzień powszedni

Godz.  7.00        Za + Joachima i Otylię Grzegoszczyk, rodziców, zięcia, wnuczkę i dusze opuszczone

 

Sobota              26.08.2017      Uroczystość  NMP  Częstochowskiej

Godz.15.00        W intencji Tadeusza Kosmala z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny

Godz.16.30        Godzina Święta

Godz.17.00        Za + Edwarda Kostka, rodziców Józefa i Martę oraz + z rodziny, Adolfinę i Franciszka Tomas,          rodziców z obu stron oraz + z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu

 

Niedziela           27.08.2017      XXI Niedziela Zwykła

Godz.  8.00        Za + Franciszka, Wincentego, Bronisławę Paszek, Antoni-nę i Franciszka Barchański,          rodziców, syna Maksymiliana, Annę i Herberta Goik oraz + z rodziny i dusze opuszczone

Godz.10.00        Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławień-                                   stwo i zdrowie dla Heleny z okazji 75-tej rocznicy urodzin

Godz.13.00        Msza św. chrzcielna w intencji Wojciecha Tomala, rodziców i chrzestnych

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 20.08.2017

·  Kolekta w niedzielę jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

·  W niedzielę odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Boskiej Piekarskiej, łączymy się
w modlitwie z pielgrzymującymi do piekarskiego sanktuarium.

·     W sobotę obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej.  

 

Z życia Parafii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kościół w Skrbeńsku
Kościół w Skrbeńsku
Kościół przed rozbudową
Przed rozbudową
 
Historia Parafii NSPJ w Skrbeńsku
 
Budowę kaplicy w Skrbeńsku rozpoczęto w 1895 roku na terenie ofiarowanym przez rodzinę Szotek. Jej budowniczymi byli Karol
i Franciszek Canibołowie. Kaplica była gotowa w 1896 roku, a jej wyposażenie stanowił ołtarz frontowy w stylu gotyckim z obrazem patronalnym Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dwoma figurami św. Józefa i św. Anny. Po lewej stronie kaplicy znajdowała się figura św. Nepomucena.

Młodzież pracująca w Westwalii ufundowała dzwon.
Posadzkę wykonano z czarno-białych płyt cementowych, strop, dach oraz wieżę pokryto blachą cynkową.
W dniu 11.07.1899 roku przy kaplicy została erygowana gmina kapliczna.
W roku 1932 zakupiono w Czechosłowacji monstrancję, która została przywieziona przez ks. proboszcza Ludwika Sobka na uroczystość odpustową N.S.P.J.
Cztery lata później zakupiono fisharmonię.
Do 1945 roku msze św. odprawiano jedynie w uroczystość odpustu i w rocznicę poświęcenia kościoła.
Skrbeńsko, Gołkowice, Łaziska należały do parafii Godów. Drewniany kościół w Godowie pod wezwaniem św. Józefa doszczętnie spłonął w 1922 roku.
Staraniem ówczesnego proboszcza ks. Merkla postawiono barak, który istniał do 1929 roku.       
W 1924 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła, którego fundatorem był hrabia Larysz. Na wyposażenie wnętrza składki zebrali wierni z całej parafii.
W roku 1945 proboszczem parafii godowskiej zostaje ks. Lipiński Fryderyk, a w późniejszym czasie ks. Myśliwiec Izydor - wikarym.

Utworzenie nowej parafii Gołkowice z wiernymi z Gołkowic i Skrbeńska i proboszczem ks. Myśliwcem Izydorem nastąpiło w roku 1957. Po śmierci ks. Izydora Myśliwca proboszczem parafii w Gołkowicach został ks. Franciszek Wadas.
Za jego sprawą prowadzony był remont kaplicy w Skrbeńsku - podmurówka i wymiana więźby. Jego następcą na funkcji proboszcza parafii w Gołkowicach był ks. Teofil Lenartowicz.
W kaplicy w Skrbeńsku do I komunii św. przystąpiły dzieci w dniu 20.05. 1951 roku,   a pierwsza procesja Bożego Ciała odbyła się w 1952 roku. 
W roku 1962 pomimo braku parafii powołano w Skrbeńsku Radę Parafialną którą tworzyli: Ryszard Recklik, Roman Dzierżęga, Edward Caniboł, Józef Burczy, i Henryk Palowski.

Rozbudowa kościoła w Skrbeńsku
W 1970 roku zostały wykonane nowe fundamenty pod rozbudowę kościoła, który miał być o 3 metry dłuższy i o 1,5 metra szerszy.
Rok 1973 stał się dla mieszkańców Skrbeńska czasem walki o kościół, a to za sprawą trudności jakie napotkali podczas rozbudowy swojej świątyni.
W czerwcu przywieziono na plac przy kaplicy żwir, piasek i wapno, zakupiono cegłę i rozpoczęto prace budowlane. Wzniesiono mury i postawiono szalunek stropowy.
Powyższe prace zostały wykonane bez żadnej dokumentacji, przewidywano bowiem, że zezwolenie i tak nie zostanie wydane.
Na teren budowlany przyjechała milicja, prokurator, wojewoda i przewodniczący władz powiatowych. Polecenie władz brzmiało jednoznacznie: wszystko, co zostało wybudowane należy zburzyć, a potem starać się o zezwolenie na budowę.
Przez dwa dni nie robiono nic, ale widząc bezskuteczność dalszego oporu, poproszono architekta, który wykonał potrzebną dokumentację.
Została ona zatwierdzona przez Powiatową Radę Narodową i rozbudowa ruszyła dalej.
W ciągu dwóch tygodni wzniesiono mury, położono dach i postawiono wieżę.
Jesienią przywieziono drewno na chór i wykonano schody oraz balustradę.
W 1974 roku w rozbudowanej kaplicy odprawiane były już niedzielne msze święte, a dzięki staraniom księdza proboszcza Teofila Lenartowicza z Gołkowic, w powiększonym kościele została założona radiofonizacja.

Parafia Skrbeńsko
9 maja 1975 roku pierwszą mszę świętą w kościele w Skrbeńsku odprawił skierowany tu ks. Józef Bartas - pierwszy skrbeński proboszcz.
5 lipca 1981 roku w Skrbeńsku została erygowana parafia, a jej teren wydzielono z parafii w Gołkowicach.
W 1987 roku mieszkaniec Skrbeńska - Konstanty Śliwka, zapisem w testamencie przekazał należącą do niego nieruchomość stanowiącą budynek i działkę na własność parafii. Dom po wykonaniu prac remontowych i rozbudowie został przeznaczony na probostwo.
Dnia 29 sierpnia 1997 roku proboszcz - ks. Józef Bartas, po 22 latach pracy w skrbeńskiej parafii, przeszedł na emeryturę.
Zmarł 17.08.2014 r. w wieku 82 lat (w 57 roku kapłaństwa), a jego pogrzeb odbył się w dniu 21.08.2014 roku w kościele pw. Świętej Marii Magdaleny w Tychach.
Jego następcą i Proboszczem parafii został ks. Mieczysław Kubista, który pełni w Parafii poslugę duszpasterką do dnia dzisiejszego.

Życie parafialne
Dzięki zaangażowaniu obecnego Proboszcza i Parafian dokonano wymiany dachu w budynku kościoła, okien, ogrzewania, nagłośnienia kościoła, zmianę zabudowy stropu, urządzono nowy wystrój prezbiterium, zakupiono niezbędne wyposażenie.
Od wielu lat działa przy parafii grupa Dzieci Maryi. Chórek Dzieci Maryi, kierowany przez panią Iwonę Ulbrich, bierze udział w przeglądach artystycznych i odnosi liczne sukcesy.
W parafii działają także inne, zaangażowane grupy takie jak: Grupa Wiecznej Adoracji, Zespół charytatywny i Żywy różaniec.
Są także adepci sztuki aktorskiej, a to za sprawą Kółka Teatralnego, prowadzonego wśród dzieci przez katechetkę - panią Mariolę Musioł. Zespół ten co roku bierze udział w przeglądzie Jasełek i zdobywa na nim czołowe miejsca.
Nabożeństwa w kościele często uświetniane są przez występy zespołu folklorystycznego Melodia", który prowadzi pan Helmut Kozieł.
W parafii istnieje duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na wyjazdy pielgrzymkowe, a ich organizacją zajmują się panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich.
Jego członkinie urządzają także corocznie dla mieszkańców Skrbeńska spotkania opłatkowe.
Parafia wydaje od 1999 roku swoją cotygodniową gazetkę "Głos Parafii".

Szczególnie ważną w dziejach parafii jest data 6.07.1997r. - data nawiedzenia parafii przez kopię Wizerunku Obrazu Jasnogórskiej Pani.

Ze Skrbeńska wywodzą się kapłani - śp. ks. Stanisław Rejmoniak i śp. ks. Marek Czyżycki (Antoni Łaciok), którzy przyjęli święcenia kapłańskie w roku 1955 oraz ks. Piotr Palowski, który święcenia kapłańskie przyjął w roku 1988 i do 2005 roku był proboszczem w Kabwe (Zambia). Dzisiaj pelni posługę duszpasterską w Chorwacji.
Ks. Mieczysław Kubista u papieża Jana Pawła II
Ks. Piotr Palowski i Ks. Józef Bartas (I Proboszcz Parafii NSPJ w Skrbeńsku)
Ks. Stanisław Rejmoniak
Ks . Marek Czyżycki (Antoni Łaciok)


WSPOMNIENIE

śp. ks. Józefa Bartasa
proboszcza parafii NSPJ w Skrbeńsku w latach 1975 - 1997

Urodził się w 1932 roku w Tychach. Szkołę Podstawową w Tychach ukończył w 1945 roku. Dalszą naukę kontynuował 
w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Mikołowie,
a następnie w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym
w Pszczynie.

W 1951 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia diakonatu otrzymał 18.11.1956 roku w Krakowie.
W dniu 2.12.1956 roku Biskup Koadiutor Herbert Bednorz udzielił mu święceń prezbiteratu w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Duszpasterskie posługiwanie rozpoczął w Bieruniu Starym, a następnie kontynuował je w Niedobczycach, w Wilczy, 
w Rybniku u św. Antoniego, w Tarnowskich Górach - w parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, w Murckach, Dąbrówce Małej i w Załężu. Był też kapelanem szpitalnym w Chorzowie.

Z dniem 1.05.1975 roku objął funkcję rektora kościoła pw. NSPJ w Skrbeńsku. Po utworzeniu parafii w Skrbeńsku został jej pierwszym proboszczem.

W dniu 2.08.1997 roku po 22 latach posługi duszpasterskiej w Skrbeńsku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w swojej rodzinnej parafii w Tychach.

Zmarł 17.08.2014 roku w szpitalu w Tychach. Pogrzeb odbył się w dniu 21.08.2014 roku w Tychach, gdzie został również pochowany na cmentarzu przy kościele św. Marii Magdaleny.

© 2013-2017 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl