SKRBEŃSKO

Informacje Parafii NSPJ w Skrbeńsku

Proboszcz - Ks. Mieczysław Kubista

Adres Parafii: 

44-341 Skrbeńsko 
ul. Piotrowicka 43 


Odpust Parafialny:  

niedziela przed uroczystością 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Kancelaria Parafialna czynna w:
- poniedziałek    9.00 – 10.00 

- wtorek               9.00 – 10.00 
- czwartek         18.00 – 18.30 
- piątek              18.00 protokoły                                                     przedślubne/

Proboszcz:  
Ks. Mieczysław Kubista

_______________________________________

Konwent Wielkanocny Dekanatu Gorzyce - Skrbeńsko - 3.04.2018 -  fragmenty Mszy św. z udziałem Dziekana i Księży Dekanatu Gorzyce.

_______________________________________

 

           PORZĄDEK NABOŻEŃSTW               

 

Sobota                    21.04.2018      Dzień powszedni

Godz.  9.00             Pogrzeb + Jadwigi Potysz

Godz.12.00             Do Bożej Opatrzności  jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
              i zdrowie dla Józefa i Jadwigi Karch z okazji 50-tej rocznicy ślubu

Godz.16.30             Godzina Święta

Godz.17.00             Za + Adama Nowak, rodziców, rodzeństwo, Annę i Stefana Szmuk oraz + z rodziny

 

Niedziela                22.04.2018      IV Niedziela  Wielkanocna

Godz.  8.00             Za + Franciszka, Wincentego, Bronisławę Paszek, Antoninę i Franciszka Barchański,
              syna Maksymiliana, Annę i Herberta Goik oraz + z rodziny i dusze opuszczone

Godz.10.00             Za + Henryka i Anielę Palowski oraz + z rodzin Palowski - Pawera

 

Poniedziałek          23.04.2018      Uroczystość św. Wojciecha

Godz.  7.00             Za  P a r a f i a n

 

Wtorek                   24.04.2018      Dzień powszedni

Godz.  7.00             Za + Annę i Antoniego Reclik, rodziców z oby stron, Urszulę Musioł i + z rodziny

 

Środa                     25.04.2018      Święto św. Marka

Godz.  7.00             Za + Annę i Franciszka Majzner oraz + z rodziny i pokrewieństwa

 

Czwartek                26.04.2018      Dzień powszedni

Godz.17.00             Za + brata Franciszka Bury, żonę Genowefę, teściów, szwagierki i szwagrów

 

Piątek                     27.04.2018     Dzień powszedni

Godz.  7.00             Za + Józefa Wala w 30-tą rocznicę śmierci, rodziców, dziadków i dusze w czyśćcu

 

Sobota                   28.04.2018      Dzień powszedni

Godz.16.30             Godzina Święta

Godz.17.00             Za + Annę i Alojzego Grzonka syna Henryka, zięcia Huberta, rodziców i + z rodziny, Annę
              i Franciszka Rejmoniak, synów Ks. Stanisława, Romualda i + z rodziny

 

Niedziela                29.04.2018      V Niedziela Wielkanocna

Godz.  8.00             Za + Martę i Józefa Mendrela, 4 synów, córkę, dwóch zięciów, synową, wnuka, oraz
              + z rodziców z obu stron

Godz.10.00             Za + Marię i Alojzego Sporysz, rodziców, zięcia Henryka, Jana Grzonka, rodziców, teściów,               syna, synową, zięcia, Kornelię i Rafała Brzoza oraz dwóch synów

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  -  22.04.2018

· Kolekta w niedzielę jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za wszystkie ofiary składam serdeczne
   Bóg zapłać.

· Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny dzień modlitw za powołanych i o nowe powołania    kapłańskie, misyjne i zakonne.

· W poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha, patrona naszej Ojczyzny. 

· W poniedziałek o godz. 17.00 na swoje spotkanie zapraszam młodzież Klasy VI a o godz. 17.30 Klasę VII    oraz II Klasę Gimnazjum.

· W tym tygodniu przypadają również kwartalne dni modlitw o po-wołania do służby w Kościele.

· W środę przypada święto św. Marka Ewangelisty. O godz. 6.45 zapraszam na nabożeństwo z procesją
   do krzyża i modlitwą o urodzaje oraz błogosławieństwo Boże w ludzkiej pracy.

 

Z życia Parafii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kościół w Skrbeńsku
Kościół w Skrbeńsku
Kościół przed rozbudową
Przed rozbudową
 
Historia Parafii NSPJ w Skrbeńsku
 
Budowę kaplicy w Skrbeńsku rozpoczęto w 1895 roku na terenie ofiarowanym przez rodzinę Szotek. Jej budowniczymi byli Karol
i Franciszek Canibołowie. Kaplica była gotowa w 1896 roku, a jej wyposażenie stanowił ołtarz frontowy w stylu gotyckim z obrazem patronalnym Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dwoma figurami św. Józefa i św. Anny. Po lewej stronie kaplicy znajdowała się figura św. Nepomucena.

Młodzież pracująca w Westwalii ufundowała dzwon.
Posadzkę wykonano z czarno-białych płyt cementowych, strop, dach oraz wieżę pokryto blachą cynkową.
W dniu 11.07.1899 roku przy kaplicy została erygowana gmina kapliczna.
W roku 1932 zakupiono w Czechosłowacji monstrancję, która została przywieziona przez ks. proboszcza Ludwika Sobka na uroczystość odpustową N.S.P.J.
Cztery lata później zakupiono fisharmonię.
Do 1945 roku msze św. odprawiano jedynie w uroczystość odpustu i w rocznicę poświęcenia kościoła.
Skrbeńsko, Gołkowice, Łaziska należały do parafii Godów. Drewniany kościół w Godowie pod wezwaniem św. Józefa doszczętnie spłonął w 1922 roku.
Staraniem ówczesnego proboszcza ks. Merkla postawiono barak, który istniał do 1929 roku.       
W 1924 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła, którego fundatorem był hrabia Larysz. Na wyposażenie wnętrza składki zebrali wierni z całej parafii.
W roku 1945 proboszczem parafii godowskiej zostaje ks. Lipiński Fryderyk, a w późniejszym czasie ks. Myśliwiec Izydor - wikarym.

Utworzenie nowej parafii Gołkowice z wiernymi z Gołkowic i Skrbeńska i proboszczem ks. Myśliwcem Izydorem nastąpiło w roku 1957. Po śmierci ks. Izydora Myśliwca proboszczem parafii w Gołkowicach został ks. Franciszek Wadas.
Za jego sprawą prowadzony był remont kaplicy w Skrbeńsku - podmurówka i wymiana więźby. Jego następcą na funkcji proboszcza parafii w Gołkowicach był ks. Teofil Lenartowicz.
W kaplicy w Skrbeńsku do I komunii św. przystąpiły dzieci w dniu 20.05. 1951 roku,   a pierwsza procesja Bożego Ciała odbyła się w 1952 roku. 
W roku 1962 pomimo braku parafii powołano w Skrbeńsku Radę Parafialną którą tworzyli: Ryszard Recklik, Roman Dzierżęga, Edward Caniboł, Józef Burczy, i Henryk Palowski.

Rozbudowa kościoła w Skrbeńsku
W 1970 roku zostały wykonane nowe fundamenty pod rozbudowę kościoła, który miał być o 3 metry dłuższy i o 1,5 metra szerszy.
Rok 1973 stał się dla mieszkańców Skrbeńska czasem walki o kościół, a to za sprawą trudności jakie napotkali podczas rozbudowy swojej świątyni.
W czerwcu przywieziono na plac przy kaplicy żwir, piasek i wapno, zakupiono cegłę i rozpoczęto prace budowlane. Wzniesiono mury i postawiono szalunek stropowy.
Powyższe prace zostały wykonane bez żadnej dokumentacji, przewidywano bowiem, że zezwolenie i tak nie zostanie wydane.
Na teren budowlany przyjechała milicja, prokurator, wojewoda i przewodniczący władz powiatowych. Polecenie władz brzmiało jednoznacznie: wszystko, co zostało wybudowane należy zburzyć, a potem starać się o zezwolenie na budowę.
Przez dwa dni nie robiono nic, ale widząc bezskuteczność dalszego oporu, poproszono architekta, który wykonał potrzebną dokumentację.
Została ona zatwierdzona przez Powiatową Radę Narodową i rozbudowa ruszyła dalej.
W ciągu dwóch tygodni wzniesiono mury, położono dach i postawiono wieżę.
Jesienią przywieziono drewno na chór i wykonano schody oraz balustradę.
W 1974 roku w rozbudowanej kaplicy odprawiane były już niedzielne msze święte, a dzięki staraniom księdza proboszcza Teofila Lenartowicza z Gołkowic, w powiększonym kościele została założona radiofonizacja.

Parafia Skrbeńsko
9 maja 1975 roku pierwszą mszę świętą w kościele w Skrbeńsku odprawił skierowany tu ks. Józef Bartas - pierwszy skrbeński proboszcz.
5 lipca 1981 roku w Skrbeńsku została erygowana parafia, a jej teren wydzielono z parafii w Gołkowicach.
W 1987 roku mieszkaniec Skrbeńska - Konstanty Śliwka, zapisem w testamencie przekazał należącą do niego nieruchomość stanowiącą budynek i działkę na własność parafii. Dom po wykonaniu prac remontowych i rozbudowie został przeznaczony na probostwo.
Dnia 29 sierpnia 1997 roku proboszcz - ks. Józef Bartas, po 22 latach pracy w skrbeńskiej parafii, przeszedł na emeryturę.
Zmarł 17.08.2014 r. w wieku 82 lat (w 57 roku kapłaństwa), a jego pogrzeb odbył się w dniu 21.08.2014 roku w kościele pw. Świętej Marii Magdaleny w Tychach.
Jego następcą i Proboszczem parafii został ks. Mieczysław Kubista, który pełni w Parafii poslugę duszpasterką do dnia dzisiejszego.

Życie parafialne
Dzięki zaangażowaniu obecnego Proboszcza i Parafian dokonano wymiany dachu w budynku kościoła, okien, ogrzewania, nagłośnienia kościoła, zmianę zabudowy stropu, urządzono nowy wystrój prezbiterium, zakupiono niezbędne wyposażenie.
Od wielu lat działa przy parafii grupa Dzieci Maryi. Chórek Dzieci Maryi, kierowany przez panią Iwonę Ulbrich, bierze udział w przeglądach artystycznych i odnosi liczne sukcesy.
W parafii działają także inne, zaangażowane grupy takie jak: Grupa Wiecznej Adoracji, Zespół charytatywny i Żywy różaniec.
Są także adepci sztuki aktorskiej, a to za sprawą Kółka Teatralnego, prowadzonego wśród dzieci przez katechetkę - panią Mariolę Musioł. Zespół ten co roku bierze udział w przeglądzie Jasełek i zdobywa na nim czołowe miejsca.
Nabożeństwa w kościele często uświetniane są przez występy zespołu folklorystycznego Melodia", który prowadzi pan Helmut Kozieł.
W parafii istnieje duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na wyjazdy pielgrzymkowe, a ich organizacją zajmują się panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich.
Jego członkinie urządzają także corocznie dla mieszkańców Skrbeńska spotkania opłatkowe.
Parafia wydaje od 1999 roku swoją cotygodniową gazetkę "Głos Parafii".

Szczególnie ważną w dziejach parafii jest data 6.07.1997r. - data nawiedzenia parafii przez kopię Wizerunku Obrazu Jasnogórskiej Pani.

Ze Skrbeńska wywodzą się kapłani - śp. ks. Stanisław Rejmoniak i śp. ks. Marek Czyżycki (Antoni Łaciok), którzy przyjęli święcenia kapłańskie w roku 1955 oraz ks. Piotr Palowski, który święcenia kapłańskie przyjął w roku 1988 i do 2005 roku był proboszczem w Kabwe (Zambia). Dzisiaj pelni posługę duszpasterską w Chorwacji.
Ks. Mieczysław Kubista u papieża Jana Pawła II
Ks. Piotr Palowski i Ks. Józef Bartas (I Proboszcz Parafii NSPJ w Skrbeńsku)
Ks. Stanisław Rejmoniak
Ks . Marek Czyżycki (Antoni Łaciok)


WSPOMNIENIE

śp. ks. Józefa Bartasa
proboszcza parafii NSPJ w Skrbeńsku w latach 1975 - 1997

Urodził się w 1932 roku w Tychach. Szkołę Podstawową w Tychach ukończył w 1945 roku. Dalszą naukę kontynuował 
w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Mikołowie,
a następnie w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym
w Pszczynie.

W 1951 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia diakonatu otrzymał 18.11.1956 roku w Krakowie.
W dniu 2.12.1956 roku Biskup Koadiutor Herbert Bednorz udzielił mu święceń prezbiteratu w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Duszpasterskie posługiwanie rozpoczął w Bieruniu Starym, a następnie kontynuował je w Niedobczycach, w Wilczy, 
w Rybniku u św. Antoniego, w Tarnowskich Górach - w parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, w Murckach, Dąbrówce Małej i w Załężu. Był też kapelanem szpitalnym w Chorzowie.

Z dniem 1.05.1975 roku objął funkcję rektora kościoła pw. NSPJ w Skrbeńsku. Po utworzeniu parafii w Skrbeńsku został jej pierwszym proboszczem.

W dniu 2.08.1997 roku po 22 latach posługi duszpasterskiej w Skrbeńsku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w swojej rodzinnej parafii w Tychach.

Zmarł 17.08.2014 roku w szpitalu w Tychach. Pogrzeb odbył się w dniu 21.08.2014 roku w Tychach, gdzie został również pochowany na cmentarzu przy kościele św. Marii Magdaleny.Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Genowefa, Dodany: 23.01.2018, 18:17
Podoba mi się strona i przez jakiś czas jej nie miałam i mi bardzo jej brakowało , dziękuję wszystkim którzy redaguja tą stronę

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl