SKRBEŃSKO

Informacje Parafii NSPJ w Skrbeńsku

Proboszcz - Ks. Mieczysław Kubista

Adres Parafii: 

44-341 Skrbeńsko 
ul. Piotrowicka 43 


Odpust Parafialny:  

niedziela przed uroczystością 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Kancelaria Parafialna czynna w:
- poniedziałek    9.00 – 10.00 

- wtorek               9.00 – 10.00 
- czwartek         18.00 – 18.30 
- piątek              18.00 protokoły                                                     przedślubne/

Proboszcz:  
Ks. Mieczysław Kubista

_______________________________________

Konwent Wielkanocny Dekanatu Gorzyce - Skrbeńsko - 3.04.2018 -  fragmenty Mszy św. z udziałem Dziekana i Księży Dekanatu Gorzyce.

_______________________________________

 

           PORZĄDEK NABOŻEŃSTW               

 

Niedziela                20.05.2018     Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Godz.  8.00             Za + ojca chrzestnego Krystiana Krzystała oraz dziadków i + z rodzin; Brzoza - Tlołka

Godz.10.00             Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej jako podziękowanie za odebrane               łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji

 

Poniedziałek          21.05.2018     Święto NMP Matki Kościoła

Godz.17.00             O radość wieczną dla + Mariusza Tarnowskiego oraz + ojca Kazimierza

 

Wtorek                    22.05.2018     Dzień powszedni

Godz.  7.00             Za + Marię i Augustyna Kucharczyk, Gertrudę i Wiktora Mazur, syna Alfreda i dusze
              w czyśćcu

 

Środa                      23.05.2018      Dzień powszedni

Godz.  7.00             Za + Annę i Antoniego Brzoza, rodziców z obu stron i rodzeństwo oraz + z pokrewieństwa

 

Czwartek                24.05.2018      Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Godz.17.00             Za + matkę Genowefę Bury

 

Piątek                     25.05.2018      Dzień powszedni

Godz.  7.00             Za + Martę i Józefa Kostka, syna Edwarda, rodziców, Otylię i Karola Musioł, syna Józefa,               rodziców i rodzeństwo, Genowefę Caniboł, męża i dusze opuszczone

 

Sobota                    26.05.2018      Wspomnienie św. Filipa Nereusza

Godz.16.30             Godzina Święta

Godz.17.00             Za + Helenę i Józefa Grzonka, Mariannę i Jana Baran oraz + z rodzin; Grzonka – Baran,               pokrewieństwo i dusze opuszczone

 

Niedziela                27.05.2018      Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Godz.  8.00             Za + Halinę i Alojzego Potysz, syna Bogdana, rodziców z obu stron oraz + z rodzin; Potysz               - Buszydlik

Godz.10.00             Za + Genowefę i Józefa Burczy, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Leona Sosna, syna,               Adelajdę Burczy, syna oraz + z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  -  20.05.2018

·    Kolekta w niedzielę jest przeznaczona na potrzeby Parafii. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg       zapłać.

·     W ciągu tygodnia nabożeństwa majowe w poniedziałek, czwartek, piątek   i sobotę  o godz. 16.30, w środę
      o godz. 6.45.
      We wtorek nabożeństwa majowego nie będzie ze względu na pielgrzymkę dzieci I-szej Komunii świętej
      do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

·    W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych.

·    W czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecz-nego Kapłana. Pamiętajmy
      w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

·    W sobotę w naszych modlitwach pamiętajmy o naszych matkach.

·    Tegoroczna procesja Bożego Ciała rozpocznie się Mszą Świętą na boisku pod wiatą o godz. 8.00 po której       wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem na ul. Zieloną do góry, potem na ul. Poprzeczną,
      ul. Szkolną i do Kościoła. Pierwszy ołtarz będzie na boisku, drugi u P. Skrzyszowski, trzeci u P. Marcol
      i czwarty w Kościele. Mieszkańców przy boisku proszę   o pomoc w przygotowaniu ołtarza.

 

Z życia Parafii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kościół w Skrbeńsku
Kościół w Skrbeńsku
Kościół przed rozbudową
Przed rozbudową
 
Historia Parafii NSPJ w Skrbeńsku
 
Budowę kaplicy w Skrbeńsku rozpoczęto w 1895 roku na terenie ofiarowanym przez rodzinę Szotek. Jej budowniczymi byli Karol
i Franciszek Canibołowie. Kaplica była gotowa w 1896 roku, a jej wyposażenie stanowił ołtarz frontowy w stylu gotyckim z obrazem patronalnym Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dwoma figurami św. Józefa i św. Anny. Po lewej stronie kaplicy znajdowała się figura św. Nepomucena.

Młodzież pracująca w Westwalii ufundowała dzwon.
Posadzkę wykonano z czarno-białych płyt cementowych, strop, dach oraz wieżę pokryto blachą cynkową.
W dniu 11.07.1899 roku przy kaplicy została erygowana gmina kapliczna.
W roku 1932 zakupiono w Czechosłowacji monstrancję, która została przywieziona przez ks. proboszcza Ludwika Sobka na uroczystość odpustową N.S.P.J.
Cztery lata później zakupiono fisharmonię.
Do 1945 roku msze św. odprawiano jedynie w uroczystość odpustu i w rocznicę poświęcenia kościoła.
Skrbeńsko, Gołkowice, Łaziska należały do parafii Godów. Drewniany kościół w Godowie pod wezwaniem św. Józefa doszczętnie spłonął w 1922 roku.
Staraniem ówczesnego proboszcza ks. Merkla postawiono barak, który istniał do 1929 roku.       
W 1924 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła, którego fundatorem był hrabia Larysz. Na wyposażenie wnętrza składki zebrali wierni z całej parafii.
W roku 1945 proboszczem parafii godowskiej zostaje ks. Lipiński Fryderyk, a w późniejszym czasie ks. Myśliwiec Izydor - wikarym.

Utworzenie nowej parafii Gołkowice z wiernymi z Gołkowic i Skrbeńska i proboszczem ks. Myśliwcem Izydorem nastąpiło w roku 1957. Po śmierci ks. Izydora Myśliwca proboszczem parafii w Gołkowicach został ks. Franciszek Wadas.
Za jego sprawą prowadzony był remont kaplicy w Skrbeńsku - podmurówka i wymiana więźby. Jego następcą na funkcji proboszcza parafii w Gołkowicach był ks. Teofil Lenartowicz.
W kaplicy w Skrbeńsku do I komunii św. przystąpiły dzieci w dniu 20.05. 1951 roku,   a pierwsza procesja Bożego Ciała odbyła się w 1952 roku. 
W roku 1962 pomimo braku parafii powołano w Skrbeńsku Radę Parafialną którą tworzyli: Ryszard Recklik, Roman Dzierżęga, Edward Caniboł, Józef Burczy, i Henryk Palowski.

Rozbudowa kościoła w Skrbeńsku
W 1970 roku zostały wykonane nowe fundamenty pod rozbudowę kościoła, który miał być o 3 metry dłuższy i o 1,5 metra szerszy.
Rok 1973 stał się dla mieszkańców Skrbeńska czasem walki o kościół, a to za sprawą trudności jakie napotkali podczas rozbudowy swojej świątyni.
W czerwcu przywieziono na plac przy kaplicy żwir, piasek i wapno, zakupiono cegłę i rozpoczęto prace budowlane. Wzniesiono mury i postawiono szalunek stropowy.
Powyższe prace zostały wykonane bez żadnej dokumentacji, przewidywano bowiem, że zezwolenie i tak nie zostanie wydane.
Na teren budowlany przyjechała milicja, prokurator, wojewoda i przewodniczący władz powiatowych. Polecenie władz brzmiało jednoznacznie: wszystko, co zostało wybudowane należy zburzyć, a potem starać się o zezwolenie na budowę.
Przez dwa dni nie robiono nic, ale widząc bezskuteczność dalszego oporu, poproszono architekta, który wykonał potrzebną dokumentację.
Została ona zatwierdzona przez Powiatową Radę Narodową i rozbudowa ruszyła dalej.
W ciągu dwóch tygodni wzniesiono mury, położono dach i postawiono wieżę.
Jesienią przywieziono drewno na chór i wykonano schody oraz balustradę.
W 1974 roku w rozbudowanej kaplicy odprawiane były już niedzielne msze święte, a dzięki staraniom księdza proboszcza Teofila Lenartowicza z Gołkowic, w powiększonym kościele została założona radiofonizacja.

Parafia Skrbeńsko
9 maja 1975 roku pierwszą mszę świętą w kościele w Skrbeńsku odprawił skierowany tu ks. Józef Bartas - pierwszy skrbeński proboszcz.
5 lipca 1981 roku w Skrbeńsku została erygowana parafia, a jej teren wydzielono z parafii w Gołkowicach.
W 1987 roku mieszkaniec Skrbeńska - Konstanty Śliwka, zapisem w testamencie przekazał należącą do niego nieruchomość stanowiącą budynek i działkę na własność parafii. Dom po wykonaniu prac remontowych i rozbudowie został przeznaczony na probostwo.
Dnia 29 sierpnia 1997 roku proboszcz - ks. Józef Bartas, po 22 latach pracy w skrbeńskiej parafii, przeszedł na emeryturę.
Zmarł 17.08.2014 r. w wieku 82 lat (w 57 roku kapłaństwa), a jego pogrzeb odbył się w dniu 21.08.2014 roku w kościele pw. Świętej Marii Magdaleny w Tychach.
Jego następcą i Proboszczem parafii został ks. Mieczysław Kubista, który pełni w Parafii poslugę duszpasterką do dnia dzisiejszego.

Życie parafialne
Dzięki zaangażowaniu obecnego Proboszcza i Parafian dokonano wymiany dachu w budynku kościoła, okien, ogrzewania, nagłośnienia kościoła, zmianę zabudowy stropu, urządzono nowy wystrój prezbiterium, zakupiono niezbędne wyposażenie.
Od wielu lat działa przy parafii grupa Dzieci Maryi. Chórek Dzieci Maryi, kierowany przez panią Iwonę Ulbrich, bierze udział w przeglądach artystycznych i odnosi liczne sukcesy.
W parafii działają także inne, zaangażowane grupy takie jak: Grupa Wiecznej Adoracji, Zespół charytatywny i Żywy różaniec.
Są także adepci sztuki aktorskiej, a to za sprawą Kółka Teatralnego, prowadzonego wśród dzieci przez katechetkę - panią Mariolę Musioł. Zespół ten co roku bierze udział w przeglądzie Jasełek i zdobywa na nim czołowe miejsca.
Nabożeństwa w kościele często uświetniane są przez występy zespołu folklorystycznego Melodia", który prowadzi pan Helmut Kozieł.
W parafii istnieje duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na wyjazdy pielgrzymkowe, a ich organizacją zajmują się panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich.
Jego członkinie urządzają także corocznie dla mieszkańców Skrbeńska spotkania opłatkowe.
Parafia wydaje od 1999 roku swoją cotygodniową gazetkę "Głos Parafii".

Szczególnie ważną w dziejach parafii jest data 6.07.1997r. - data nawiedzenia parafii przez kopię Wizerunku Obrazu Jasnogórskiej Pani.

Ze Skrbeńska wywodzą się kapłani - śp. ks. Stanisław Rejmoniak i śp. ks. Marek Czyżycki (Antoni Łaciok), którzy przyjęli święcenia kapłańskie w roku 1955 oraz ks. Piotr Palowski, który święcenia kapłańskie przyjął w roku 1988 i do 2005 roku był proboszczem w Kabwe (Zambia). Dzisiaj pelni posługę duszpasterską w Chorwacji.
Ks. Mieczysław Kubista u papieża Jana Pawła II
Ks. Piotr Palowski i Ks. Józef Bartas (I Proboszcz Parafii NSPJ w Skrbeńsku)
Ks. Stanisław Rejmoniak
Ks . Marek Czyżycki (Antoni Łaciok)


WSPOMNIENIE

śp. ks. Józefa Bartasa
proboszcza parafii NSPJ w Skrbeńsku w latach 1975 - 1997

Urodził się w 1932 roku w Tychach. Szkołę Podstawową w Tychach ukończył w 1945 roku. Dalszą naukę kontynuował 
w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Mikołowie,
a następnie w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym
w Pszczynie.

W 1951 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia diakonatu otrzymał 18.11.1956 roku w Krakowie.
W dniu 2.12.1956 roku Biskup Koadiutor Herbert Bednorz udzielił mu święceń prezbiteratu w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Duszpasterskie posługiwanie rozpoczął w Bieruniu Starym, a następnie kontynuował je w Niedobczycach, w Wilczy, 
w Rybniku u św. Antoniego, w Tarnowskich Górach - w parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, w Murckach, Dąbrówce Małej i w Załężu. Był też kapelanem szpitalnym w Chorzowie.

Z dniem 1.05.1975 roku objął funkcję rektora kościoła pw. NSPJ w Skrbeńsku. Po utworzeniu parafii w Skrbeńsku został jej pierwszym proboszczem.

W dniu 2.08.1997 roku po 22 latach posługi duszpasterskiej w Skrbeńsku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w swojej rodzinnej parafii w Tychach.

Zmarł 17.08.2014 roku w szpitalu w Tychach. Pogrzeb odbył się w dniu 21.08.2014 roku w Tychach, gdzie został również pochowany na cmentarzu przy kościele św. Marii Magdaleny.Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Krysia, Dodany: 24.04.2018, 14:41
Super
Genowefa, Dodany: 23.01.2018, 18:17
Podoba mi się strona i przez jakiś czas jej nie miałam i mi bardzo jej brakowało , dziękuję wszystkim którzy redaguja tą stronę

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl